България

vsu-panorama

X Международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE'2021 стартира на 29 май 2021 г. от 10.00 ч. Събитието ще е on-line в платформата на Варненския свободен университет. Форумът се провежда под знака на 30-годишнината на ВСУ "Черноризец Храбър" и 25 години Катедра "Строителство на сгради и съоръжения".

Конференцията е традиционна за Архитектурен факултет и събира, както утвърдени така и млади учени от областта на архитектурата, строителното инженерство и пожарната безопасност. Тази година участие ще вземат учени от България, Италия, Русия, Сърбия и Украйна. Ще бъдат представени над 70 доклада на актуални теми в пет тематични секции "Съвременни тенденции в развитието на архитектурните типологии", "Устойчиво развитие на средата и обществото", "Опазване на културно-историческото наследство. Дигитални технологии в архитектурата и дизайна", "Строителни конструкции и строителни технологии" и "Строителни материали и технологии. Техника на безопасността".

Пленарните доклади ще открие доц. д-р инж. Росица Петкова - Слипец - декан на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет. Тя ще представи "25 години инженерно и архитектурно образование във ВСУ "Черноризец Храбър". Акад. Ячко Иванов ще направи преглед на Зелената сделка на Европейския съюз и мястото на строителния бранш при нейното реализиране. Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и проф. д-р Константин Калинков ще представят доклад на тема "Функционалният подход - основа за устойчивото развитие а урбанизираните територии".

archive

В конференцията ще участва и световноизвестният специалист проф. Нора Ломбардини - преподавател в POLIMI - Политехническия университет в Милано, която подкрепя студентите от магистърската програма "Опазване на културното наследство" на ВСУ "Черноризец Храбър". Проф. Ломбардини напътства и оценява студентските отбори, които създадоха първите проекти за социализация на Варненския халколитен некропол.

Проф. д-р Константин Мамонов – декан на Строителния факултет на Харковкия национален университет за градско стопанство „А.Н. Бекетов”, ще представи доклад на тема "Математично моделиране на влиянието на пандемията от COVID-19 върху териториалното развитие на регионалното земеползване". Архитектурният факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" си партнира успешно с университета в Украйна по програмата "Еразъм+". В процес е подготовката и на съвместно обучение на строителни инженери с издаването на две дипломи - от ВСУ "Черноризец Храбър" и ХНУГС "А. Н. Бекетов".

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie