България

След като Общото събрание на Икономически университет – Варна преизбра проф. д-р Евгени Станимиров за ректор, новият Академичен съвет избра и заместник-ректорите на висшето училище за мандат 2023 – 2027 година.

В екипа на академичното ръководство отново влиза доц. д-р Силвия Благоева като зам.-ректор по учебна дейност и осигуряване на качеството. Тя е възпитаник на ИУ – Варна, след това е редовен докторант към катедра „Икономика и управление на индустрията” и през 2003 година получава образователната и научна степен (ОНС) „доктор”. От 2004 година е преподавател в ИУ – Варна, а от 2011 година до момента заема академичната длъжност „доцент”, научна специалност „Икономика и управление (логистика и операционен мениджмънт)” в катедра „Индустриален бизнес”. Научните й интереси са в областта на логистиката, управлението на веригите на доставки, операционния мениджмънт. От 2016 година е експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация с участие в акредитационни процедури, включително ръководител на Експертна група. От 2015 до 2019 година е директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение, а от юни 2019 година до май 2023 година – заместник-ректор по учебна дейности и акредитация. Носител е на приз за значим личен и обществен принос „Достойна варненка“, връчен от Асоциация „Да съхраним жената“ през 2021 година.

Доц. д-р Божидар Чапаров също встъпи във втория си мандат в екипа на академичното ръководство като зам.-ректор по финанси. Той е дългогодишен преподавател в ИУ – Варна. Последователно е заемал длъжностите ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството“, зам.-декан на Стопанския факултет и зам.-ректор по финанси и проектна дейност в мандат 2019 – 2023 година. Притежава богат административен и управленски опит. Заемал е позиции като зам.-изпълнителен, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД и член на Съвета на директорите на „Варна запад индустриални зони“ АД. Като общински съветник е бил председател на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ при ОбС – Варна, член на ПК „Финанси и бюджет“ и ПК „Собственост и стопанство“. Развива успешен собствен бизнес в областта на строителството и недвижимите имоти.

За втори мандат като зам.-ректор беше избран и доц. д-р Радан Мирянов. Неговият ресор е международни връзки и партньорства. Преподава математика в катедра „Статистика и приложна математика“, доктор е от 2013 година, а хабилитацията му е през 2018 година. Завършил е Първа езикова гимназия във Варна с английски език, както и СУ „Св. Кл. Охридски“ със специалност математика – педагогически и научен профил. Работи в ИУ – Варна от 1999 година, има над 66 научни публикации, изнасял е лекции в университети от Германия, Ирландия, Полша и Сърбия.

Новото лице в академичното ръководство на ИУ – Варна за мандат 2023 – 2027 година е проф. д-р Бистра Василева. Тя е зам.-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите. Проф. Василева е преподавател в катедра “Маркетинг” на Икономически университет – Варна от 1992 година. Води лекции по дисциплините “Маркетингови изследвания”, “Маркетингови комуникации”, “Международен маркетинг”, „Дигитален брандинг“, „Бранд инженеринг“, „Рекламен инженеринг“. Била е гост-преподавател в над 20 чуждестранни университета и е работила като старши изследовател по програма Мария Кюри в Изследователски институт по предприемачество в гр. Лодз, Полша. Завършила е сертифицирани програми в областта на маркетинга на Open University и Digital Marketing Institute. Има повече от 100 научни публикации. Участвала е като експерт и мениджър проекти в над 50 национални и международни проекта.

Общите събрания на факултетите в ИУ – Варна избраха и нови декани.

  • Декан на факултет „Управление“ е доц. д-р Добрин Добрев – досегашен ръководител на катедра „Управление и администрация“.
  • Начело на Финансово-счетоводния факултет застана доц. д-р Даниела Георгиева – досегашен зам.-декан.
  • Факултет „Информатика“ преизбра за свой декан проф. д-р Владимир Сълов от катедра „Информатика“.
  • Общото събрание на Стопанския факултет избра за декан доц. д-р Денка Златева от катедра „Стокознание“, която също встъпи във втория си мандат.

Колежът по туризъм към ИУ – Варна също има ново ръководство.

Негов директор вече е проф. д-р Велина Казанджиева – досегашен преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма“. Тя е възпитаник на ИУ – Варна, била е редовен докторант във висшето училище и през 2012 година получава ОНС „доктор“. От 2014 година заема академичната длъжност доцент в професионално направление „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление“ (Туризъм), а от 2022 година е професор.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie