България

Sayuz Ucheni sabranie 2023 1

Конкурс за високи научни постижения на варненски учени, реализирани през последните 3 години, ще бъде проведен за първи път през 2023 г. Организатор е Съюзът на учените – Варна (СУВ), а призът „Награда на СУВ“ ще се връчва веднъж годишно на двама най-добре представили се в конкурса учени – членове на съюза, от различни секции (научни сфери).

Конкурсът е част от инициативите на Съюза на учените в морската столица за привличане и задържане на млади учени в страната, а решението за организирането му бе потвърдено от Общото събрание на СУВ, на което съюзът отчете дейността си за 2022 г.

На събранието бе приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н., представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на приетата мандатна програма за периода 2022 – 2026 г. Тя отбеляза отпечатването на юбилейна книга за съюза, написана от доц. Масис Хаджолян и проф. Маргарита Бъчварова „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.”. В над 100 страници и снимки изданието събира 70 години упорит труд за издигане авторитета на науката и научните работници във Варна за периода 1950 – 2020 г. Достойно място в нея е отредено както на съюзното развитие, така и на множеството научни деятели от Варна, вложили усилия в успеха на организацията.

Отчетено бе, че през годината са приети 23-ма нови членове. В момента СУВ обединява 311 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.

Всички планирани научни форуми за 2022 г. са проведени успешно и многократно надвишават тези от 2019 г. – последната предпандемична година. 12-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката – вече с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, през септември 2022 г. отново привлече масово участие и интерес. Докладите на участниците са отпечатани в сборника „Културното наследство на Варна” и предстои да бъдат поместени на сайта на съюза.

Sayuz Ucheni sabranie 2023 2

По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители се проведе заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2022”. Форумът беше организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова изтъкна факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени бяха и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.

В отчета беше подчертано, че Съюзът на учените – Варна е успял да запази по време на COVID-19 пандемията и да разшири след нея своята разнообразна дейност в регионален, национален и международен мащаб, като е проверил и актуализирал състава си. Организацията предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени.

Отчетено бе, че през 2022 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.

Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна и украинските бежанци, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ продължи, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.

Освен отличията в Конкурса за високи научни постижения, на заключителната конференция в Месеца на науката през октомври т.г. ще бъдат връчени и традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. С грамоти ще бъдат отличени:

  • Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина;
  • доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна;
  • проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна;
  • проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колежа по туризъм към ИУ – Варна.

    Със званието „почетен член“ ще бъде удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна.

Научните издания на СУВ са „Известия на СУВ“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie