България

001-logos-1

Във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна“ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве“, МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, стартира открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. Обществената поръчка е с предмет „Строително-ремонтни дейности на част от първия етаж - блок “Възрастни”, на психиатричната болница към МБАЛ „Св. Марина”, в УПИ - ВМИ, 23-ти подрайон, гр. Варна“. Стремежът е към прозрачно и целесъобразно провеждане на процедурата за подбор на изпълнител.

Общата цел на проекта е осигуряване на по-качествени и модерни услуги за пациентите с психични заболявания на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, чрез създаване на по-добри условия за лечение и повишаване на квалификацията на болничния персонал, работещ с хората с психични разстройства. В резултат на успешното изпълнение на дейностите по проекта ще се създаде по-благоприятна среда за лечение и рехабилитация на хора с психични разстройства; оптимизиране и модернизиране на услугите, съобразени със специфичните потребности на пациентите; обучение на персонала на нови, по-адекватни и напредничави форми на диагностика, лечение и грижи за пациентите.

Повече информация относно организацията и провеждането на обществената поръчка можете да намерите на официалния сайт на лечебното заведение - www.svetamarina.com, в секция Профил на купувача.

Проектът „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна“ се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, реализирана от Министерството на здравеопазването и от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2009-2014 г., Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie