България

Ikonomi4eski az

Академичният съвет на Икономически университет – Варна утвърди организацията на учебния процес за летния семестър на учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19. Вижте противоепидемичните мерки и как ще се провеждат занятията:

  1. Очните занятия на студентите от образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър", задочна форма на обучение, да се проведат в електронна среда от разстояние (дистанционно) в съответствие с изготвеното и публикувано разписание.

  2. Поправителната изпитна сесия за зимния семестър на учебната 2020/2021 година за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" да се проведе дистанционно.

  3. Стартиране на занятията на студентите от всички ОКС за летния семестър на учебната 2020/2021 година под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес до подобряване на епидемичната ситуация в страната. Изключение да се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър" (Колеж по туризъм), които да се проведат при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

  4. През месец февруари присъствено да се проведат кандидатдокторантските изпити при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

  5. След възобновяване на присъствените учебни занятия да се спазват следните ограничения:

  • Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души.

  • Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.

  • Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

Промяната в организацията на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база.

Разписанието за летния семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовна форма на обучение, може да намерите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie