България

Всички новоприети студенти за учебната 2023/2024 година в Технически университет - Варна в специалностите: „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ и „Корабостроене и морска техника" няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалността "Топлотехника и инвестиционно проектиране" е комбинация от топлотехника, компютърно инженерство и инженерно проектиране на топлотехнически системи. Акредитирана е от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) за обучение по регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране". Осигурява реализация в широк спектър от професии, свързани с енергийната ефективност и проектиране.

Специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ е свързана с подготовката на квалифицирани ръководни, проектантски и изпълнителски кадри както в областта на разпределението и потреблението на електрическа енергия, така и в електрообзавеждането на производствени предприятия и фирми. Студентите, завършили специалността, получават диплома за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Електроинженер”.

Специалността „Електроенергетика“ е акредитирана за България единствено в Технически университет – Варна. Студентите, завършили специалност „Електроенергетика“ получават диплома за образователно - квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Електроинженер“ и намират реализация във фирми за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, както и като технически ръководители в електромонтажни и строителни фирми.

Специалността "Корабостроене и морска техника" е единствена за Р България и държавата поема семестриалните такси за обучение на студентите, както за степен „бакалавър“, така и за квалификационна степен „магистър“. Университетът има изградени традиционни връзки с Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), която обединява фирмите и предприятията - потребители на кадри в тази област. Това гарантира практическото обучение, заплащането на стипендии и гарантираната работа на завършилите специалността. За работещите, които желаят да повишат своята квалификация и получат степен “бакалавър” или степен „магистър“, има възможност за провеждане на учебни занятия по гъвкав график.

Всички специалности, по които се обучават студентите са с нови учебни планове и програми, които съответстват на предизвикателствата на съвременния свят и осигуряват подготвени специалисти за настоящия и бъдещия бизнес. За студентите е осигурена мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ и възможности за частично обучение в други европейски и световни университети.

Информация за ранен прием във всички специалности в Технически университет – Варна може да получите от експертите от Центъра за Кандидатстудентски прием, на адрес: http://ksp.tu-varna.bg/

Подаването на документи може да стане и през Онлайн платформата за кандидатстване на университета след регистрация.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie