България

В резултат на съвместната си работа Икономически университет – Варна и Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) постигнаха ключов успех.

Считано от 15.03.2024 г. двете организации ще изпълняват ролята на EIT Food Hub за България през 2024-та и 2025 година.

Кандидатурата за партньорство беше подадена в началото на 2024 година в рамките на процедура по селекция на участници за изпълнение на Регионална иновационна схема (RIS) на Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food). EIT Food RIS сe основава на стратегически подход за дългосрочно присъствие на EIT в страните от RIS и създава условия за споделяне на добри практики и опит, произтичащи от дейностите на общността на EIT, както и разширяване участието в дейностите на деветте Общности за знание и иновации (KIC) в цяла Европа.

За Централна и Източна Европа дейностите по изпълнение на Регионалната иновационна схема (RIS) на EIT Food се координират от EIT Food Co-Location Centre North-East, основан през 2017 г. в гр. Варшава, Полша.

EIT Food Hub за България има за задача да стимулира иновативния и предприемачески потенциал на страната и да насърчава българското представяне в международен мащаб посредством обществена ангажираност и образователни дейности. Всички инструменти за изпълнение на портфолиото на EIT Food са структурирани в годишен работен план, от чието изпълнение зависи интензитетът на финансиране на дейностите на хъб-а.

Силните страни, споделени от ИУ – Варна и РАПИВ, които доведоха до призовото място на партньорството в процеса на оценка, са многостранни и многопластови: последователност при доказване на участие в изследователски и научни проекти на ЕС и събития, свързани с мисиите на EIT Food и обучението по предприемачество; силен фокус върху предприемачеството чрез Innovative Partnership Network – UEBN; широк тематичен фокус; опитен и компетентен екип, съставен предимно от академичен персонал, но с ясно практическо изпълнение на проекти и опит; подходяща инфраструктура; добре разработен комуникационен план и комуникационен график, насочени към специфични аудитории; представено убедително доказателство за осъзнаване на предизвикателствата в регионалния агро-хранителен сектор и за познаване на агро-хранителната промишленост в страната; идентифицирани са най-подходящите местни заинтересовани страни, които са и партньори в някои от научните проекти или събития; ясно очертани дейности и ключови цели за следващата година, включително цялостна стратегия; добре структурирана визия на ИУ – Варна за EIT Food Hub, амбициозна и съобразена с целите на програмата EIT Food и по-широките цели на регионалните иновации; демонстрирано добро разбиране на въздействието, което може да бъде постигнато чрез създаване на бизнес и програми за подпомагане чрез EIT Food, за извеждане на нови технологии и продукти на пазара и др.

Икономически университет – Варна има успехи в дейности и в областите на други две общности за знание и иновации (KIC) в структурата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT):

През 2022 година ИУ – Варна се включи като асоцииран партньор в EIT Culture & Creativity - най-новата паневропейска Общност за знание и иновации в рамките на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

EIT Urban mobility финансира три проекта, в които Икономически университет – Варна участва като партньор:

2023 година: Проект SFFDEEPT+ "DeepTech in Higher Education Institutions and Ecosystems through Entrepreneurial Education+" с водещ партньор University of Aveiro, гр. Авайро, Португалия.

2021 година: Проект TANDEM+ "Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+" с водещ партньор University of Aveiro, гр. Авайро, Португалия.

2021 година: Проект EUFORIA “Education Framework for Urban Resilience Innovation Activities” с водещ партньор The Edge: Research & Buziness Development Solutions, България.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie