България

Kalina Cherno more osn

Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации (БАТТИ) и две общини в Румъния и Молдова ще работят заедно за опазването на околната среда и за бърза реакция при овладяването на природни бедствия и други аварии в региона на Черно море. Ролята на нашето сдружение в проекта по съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ е разработката на иновативни дигитални решения - онлайн платформа и мобилно приложение, в помощ на населението и организациите, обвързани с природни бедствия и аварии.

Лидер на проекта „Черноморски съвместен мониторинг и опазване на околната среда” – ALERT, eMS код BSB-538, финансиран с европейски средства в размер на 723 472,24 евро (приблизително 1,4 млн. лв.), е румънската община Констанца. Партньори са БАТТИ и молдовската община Унгени. Те ще работят по Приоритет 2 – промотиране на координация при опазване на околната среда и съвместно ограничаване на замърсяването във водите на Черно море, основна цел 2.1 – „Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда“.

Договорът за отпускане на безвъзмездни средства бе подписан през август 2018 г., а проектът включва дейности за превенция, защита и намеса при спешни случаи, предизвикани от природни бедствия, като земетресения, наводнения, свлачища или горски пожари. Очакваните резултати включват:

  •  създаване на интегрирана система за мониторинг на околната среда в трите държави, партньори по проекта;
  •  повишаване на капацитета на обществените институции при реагиране и овладяване на спешни ситуации ефективно;
  •  повишаване на обществената осведоменост в регионите около черноморския басейн по въпросите за опазване на околната среда;
  •  развиване на иновативни дигитални решения (онлайн платформа и мобилно приложение), лесно достъпни за населението и организациите, обвързани с природни бедствия и аварии;
  •  подобряване на достъпа до информация в черноморския басейн относно спешни случаи и природни рискове чрез разработване на детайлен план за управление и проучвания в сферата на околната среда.

Общата цел на проекта, чието изпълнение ще продължи 24 месеца, е да подобри благосъстоянието на жителите в районите около черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. Целите включват още установяване на дълготрайни международни отношения между партньорите във връзка със сферите на опазване на околната среда и реагирането при спешни случаи.

Според европейската инициатива за действия в областта на климата, подета от Европейската комисия, всички страни в Европа са застрашени от промени в климата, които водят до природни бедствия и аварии. В множество региони в Източна Европа, интензитетът и честотата на речните наводнения през зимата и пролетта се очаква да нарасне поради увеличението на зимните валежи, водещи до неблагоприятни природни условия. Големи колебания в добива на култури и увеличение на горските пожари ще възникне поради промените в климата. Повече от всякога е нужно съдействие между страните в черноморския басейн в сферите на мониторинг на околната среда, съвместна превенция и реагиране при природни бедствия и други аварии, за да се осигури устойчив растеж на обществата в региона.

Общата цел на проекта е да подобри благосъстоянието на жителите в районите около черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. Целите включват още установяване на дълготрайни международни отношения между партньорите във връзка със сферите на опазване на околната среда и реагирането при спешни случаи.

Kalina Cherno more dolu

Share

Времето

giweather joomla module

TU banner300 300px

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie