България

rektor

Проф. д-р Евгени Станимиров е новият ректор на Икономически университет – Варна. Той бе избран от Общото събрание на висшето училище на 30 май 2019 година.

Кандидатурата на проф. Станимиров бе единствената за поста и бе номинирана два пъти – от досегашния ректор проф. д-р Пламен Илиев и Инициативен комитет от професори в ИУ. Досега проф. д-р Евгени Станимиров бе зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията.
Изборът на ново ръководство на университета се осъществи след приключването на втория мандат на досегашния ректор проф. д-р Пламен Илиев и неговия екип.

rektor1

Общото събрание изслуша и прие отчета на ректора за изпълнение на мандатната програма в периода 2015 – 2019 г., който беше изнесен от проф. Станимиров в качеството му на зам.-ректор. Изказалите се делегати дадоха висока оценка за работата и постигнатите резултати през изтеклите два мандата на академичното ръководство, начело с ректора проф. д-р Пламен Илиев, което беше изпратено с аплодисменти и ставане на крака от присъстващите в залата.

rektor2

След обявяването на номинациите проф. Станимиров изложи опорните точки в приоритетите си за развитието на ИУ – Варна: откритост в действията на ръководството, диалог и доверие, финансова устойчивост, дигитализация, интернационализация, иновативно обучение. В своята концепция той акцентира върху ангажирането на бизнеса при проектирането и изпълнението на учебните програми; ориентацията към европейските образователни мрежи; стимулирането на предприемаческата активност на студентите и др.

Проф. д-р Евгени Станимиров е роден на 25.12.1971 г. Завършил е „Икономика и управление на индустрията“ в ИУ – Варна през 1994 г. Академичната му кариера започва през 1998 г. През 2008 г. придобива академичната длъжност доцент, а през 2014 г. става най-младият професор по маркетинг в България. Бил е ръководител на отдел „Учебна дейност, а от 2011 до 2019 г. – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, както и ръководител на катедра „Маркетинг“. Преподава широк спектър учебни дисциплини, част от които се изучават за първи път у нас, като по всички от тях проф. д-р Е. Станимиров има издадени учебници и учебни помагала. Той е утвърден и разпознаваем изследовател сред академичната общност в университета, страната и чужбина. Има над 130 публикации в специализирани издания у нас и зад граница, участва в над 50 консултантски и повече от 30 научни и изследователски проекта в България и Европа. Ръководи съвместната образователна програма с Nottingham Trent University и е преподавател към NTU, координира от страна на ИУ – Варна програмата UIF по предприемачество, креативност и иновации на Университет Станфорд, Калифорния (САЩ). Ръководи успешни докторанти и членува в множество научни журита, което е признание за неговата висока компетентност, коректност и академична етика. Участва в редакционните колегии на български и чуждестранни научни издания. Член е на УС на Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност в България и на УС на Съюза на икономистите.

Общото събрание на ИУ – Варна избра също свой нов председател – проф. д-р Веселин Хаджиев, както и зам.-председател – доц. д-р Слави Генов. Одобрени бяха и членовете на бъдещия Академичен съвет, предложени от новия ректор.

Share

Времето

giweather joomla module

TU banner300 300px

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie