България

Evrokomisari Iu 

Икономическият университет във Варна днес бе домакин на информационна среща за висшите училища с представители на Европейската комисия, организирана от Министерството на образованието и науката. От Европейската комисия участваха Ванеса Дебие - Сантон, началник на отдел „Политики и програми за висше образование“ в Генералната дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, и Франсоа Уиликенс, шеф на отдел в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Те направиха презентации във връзка с публикуваната от Европейската комисия втора покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейски университети“.

Бяха дискутирани конкретни въпроси за кандидатстването. Целта на срещата бе да се подпомогнат българските университети, като ЕК подкрепя националните правителства за прилагане на тези политики.

Инициативата „Европейски университети“ започна от националните правителства през 2017 г. по време на честването на 30-годишнината от началото на програмата „Еразъм+“. Тогава представителите на страните от ЕС предлагат идеята за увеличаване на добавената стойност на вече съществуващите програми за университетска мобилност. На практика инициативата отговаря на две основни цели: да сближи хората в Европа и да засили конкурентното начало на висшето образование чрез създаване на европейска образователна система, в която има повече сътрудничество и споделяне на най-доброто от всеки университет.

Европейските университети ще се групират на базата на съществуващи висши училища – мрежи, от които може да се получи диплома с комбиниране на следване в различни страни от ЕС. Те ще позволят укрепване на трансграничното сътрудничество, благодарение на дългосрочни институционни стратегии, ще насърчат иновацията и отличните резултати, ще повишат мобилността на студентите и преподавателите и ще улеснят изучаването на езици.

Това би трябвало да подобри конкурентоспособността в европейското висше образование. Целта е до 2024 г. да съществуват около 20 такива университета. Мрежите може да се създават по различни признаци – географски, академичен (високи резултати в дадена дисциплина) или тематичен (енергетика, борба с глобалното затопляне и т.н.). В една мрежа трябва да участват най-малко три държави и три до шест висши училища.

Европейската комисия лансира пилотни проекти в рамките на програмата "Еразъм" през 2019 и 2020 г. Инициативата за мрежи от европейски университети ще бъде внедрена изцяло и ще достигне пълния си мащаб в рамките на следващата програма „Еразъм“ за периода 2021 – 2027 г.

Evrokomisari vtr

В информационната среща участваха също Ивана Радонова и Александра Бойчева – държавни експерти в дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката. Преди форума Дебие - Сантон и Франсоа Уиликенс се срещнаха с академичното ръководство на Икономическия университет – Варна, и написаха своите послания в почетната книга на висшето училище.

Share

 

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie