България

university-economics

Повече от 300 участници ще се включат в Юбилейната международна научна конференция по повод 100-годишнината на Икономическия университет във Варна. Темата на конференцията, която, заради пандемията с Covid-19, ще се проведе дистанционно на 11 и 12 май, е „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“ .

Научният форум е част от програмата за отбелязване на вековния юбилей от създаването на икономическата Алма матер – първото висше икономическо училище в България и второто висше училище в страната. От своето основаване през 1920 г. Икономически университет – Варна е не само първи и водещ център за обучение по икономика у нас, но в него се създава и развива научна школа в областта на икономическата теория. През 100-годишното си съществуване университетът е подготвил над 155 000 специалисти, успешно реализирани в страната и чужбина. Днес в него се обучават над 8000 бакалаври, магистри, докторанти от 52 страни по 27 бакалавърски, 29 магистърски и 16 докторски програми.

IU osnovna studenti 8 Custom

Зачитането на духовната традиция позволява на университета да преоткрива правилния път на развитие, което е заложено в неговия девиз „С академични традиции в бъдещето“. Мисията на най-старото икономическо висше училище е да бъде водеща образователна и научна институция. С цел подпомагане развитието на науката през 2015 г. в Икономически университет – Варна е създаден Научноизследователски институт за осъществяване на изследователска работа в приоритетните за университета научни направления. Институтът обединява дейността на 6 научноизследователски центрове, чиито приходи от изследователска дейност непрекъснато нарастват.

Комерсиализацията на новите технологии, иновациите и резултатите от научните изследвания е пресечната точка на действията на университета и бизнес партньорите, която издига на ново равнище връзката „образование – наука – бизнес“. Днес Икономически университет – Варна се развива като предприемачески и социално отговорен университет с активна изследователска дейност, създаващ значима научна продукция с реален принос за обществото.

Големият брой научни доклади – 250, и общият брой на участниците, учени, изследователи, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса и различни институции – 340, от които 28 чуждестранни, е доказателство за огромния интерес към юбилейната научна конференция, както и за изградената широка изследователска партньорска мрежа далеч извън пределите на страната. Икономически университет – Варна има сключени договори с 300 чуждестранни висши училища, член е на много международни асоциации и партньорски мрежи.

Пленарни доклади на конференцията ще изнесат: проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна - „QUO VADIS, ОБРАЗОВАНИЕ?“; проф. д-р Даниела Бобева, Институт за икономически изследвания при БАН - „КАКВО ПЕЧЕЛИМ И КАКВО ГУБИМ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОЗОНАТА“; Пламен Русев – един от успешните алумни на ИУ – Варна, изпълнителен председател на Webit Foundation и член на борда на директорите на Endeavor Bulgaria - „БЪЛГАРИЯ – ПЛОЩАДКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГЛОБАЛНИ ИНИЦИАТИВИ“.

Заседанията по секции ще се проведат онлайн чрез Google meet на 11 май 2020 г. от 13:30 ч. на посочените в програмата виртуални стаи. Подробната програма на конференцията ще намерите в сайта на ИУ – Варна.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie