Почивка и образование

Икономически университет – Варна за шеста поредна година заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

През 2022 година висшето училище се нареди сред най-добрите в международното образователно пространство с показатели, получили най-висока рейтингова оценка: научни публикации и създадени стартъпи от възпитаници на университета. Продължава тенденцията в доброто представяне по показатели: процент дипломирани студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за стандартен срок на обучение, студентска мобилност, стратегически партньорства.

Анализът на резултатите за 2022 спрямо 2021 година показва завишение с 15% на привлечените външни средства за изследователска дейност. Със същия процент е нараснал и делът на предлаганите на чужд език магистърски програми, а броят на завършилите бакалаври с реализирана трудова заетост в региона се е увеличил 5 пъти.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньорства. Всичко това идентифицира Икономически университет – Варна като привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

U-Multirank е престижна рейтингова система, която провежда класация на университети и колежи в световен мащаб. Тазгодишното издание на независимата класация включва 2202 университета от 96 държави. Проучени са мненията на над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света. Рейтингът позволява да се създават интерактивни многомерни сравнения в пет обхвата на производителността, в т.ч. научни изследвания, преподаване и обучение, трансфер на знания, интернационализация и регионална ангажираност.

Само 12 български висши училища участват в престижната класация, като тази година ИУ – Варна подобрява позиционирането си в регионалното подреждане, изкачвайки се нагоре спрямо предходната година. ИУ – Варна се нарежда сред трите български университета, осъществили най-големи инвестиции в обучение и заема второ място по критерия за висока регионална ангажираност.

Share

Времето

giweather joomla module

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie