Тенденции на пазара

IKONOMI1

33-ата Международна научно-практическа конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост" ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в Икономическия университет – Варна. Официалното откриване на събитието e в 10 часа в зала 1 (академична сграда).

Участие в конференцията  са заявили представители на академичната общност от ИУ – Варна, Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, Университета за национално и световно стопанство – София, Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, Санкт-Петербургския държавен университет – Русия, Санкт-Петербургския държавен икономически университет – Русия, Санкт Петербургския държавен университет по пътищата и съобщенията „Император Александър I“ – Русия, Икономическия университет в Краков – Полша, Висшето професионално държавно училище на президента Станислав Вайцяховски – Калиш, Полша, Университета по икономика и бизнес – Познан, Полша, агенцията за недвижими имоти "Явлена Варна" ООД, България.

Международните представители, които лично ще представят своите доклади на форума, са: проф. д-р ик. н. Марина Юденко от Санкт-Петербургския държавен икономически университет,  доц. д-р Светлана Николихина от Петербургския държавен университет по пътищата и съобщенията, доц. д-р Олга Ковалевска от Санкт-Петербургския държавния икономически университет, д-р Джордже Догареску – оторизиран оценител на недвижими имоти, Румъния.

Организаторите на конференцията изразяват своята убеденост, че събитието предоставя възможност за ценен обмен на мнения и идеи между представителите на бизнеса и академичната общност и ще допринесе за развитието на икономическата теория, насочена към актуални проблеми в областта на строителството и недвижимата собственост.

Share

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи