България

IU 06.2020 2

Меморандум за партньорство и създаване на консорциум предстои да бъде сключен между Икономически университет – Варна, Университета „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, ШУ „Епископ К. Преславски“, Професионалната гимназия по туризъм – Варна, ПГ по туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров“ – Бургас, Варненската туристическа камара и Бургаската регионална туристическа камара.

Документът ще бъде подписан от представители на седемте институции на 7 юни от 11:00 ч. в Зала 1 на ИУ – Варна. С него страните заявяват желанието си за тясно сътрудничество в сферата на висшето и средното образование по туризъм и икономика във всички форми на обучение, включително в образователната и научна степен „доктор“ и обучение през целия живот. Те са водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между образователните институции, бизнеса и неправителствените професионални организации.

Учебните заведения и туристическите камари имат готовност за съвместни действия за подготовка на качествени кадри, за преодоляване на младежката безработица, за провеждане на проучвания и икономически анализи, в това число и на туристическия сектор. Бъдещите партньори имат интерес към създаването на условия за висше и професионално, интердисциплинарно образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми от страна на висшите и средни училища

В 10:00 ч. гостите и придружаващите ги ученици ще имат възможност да разгледат академичната сграда на висшето училище, а в 12:00 ч. в аулата да видят документалния филм „100 години Икономически университет – Варна с академични традиции в бъдещето“.

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie