България

С поглед в бъдещето Технически университет – Варна отчита поредна академична година, изпълнена с успешни научноизследователски проекти и задълбочаване на взаимодействието с IT бизнеса.

Инвестицията в обучението на кадрите и спомоществователството при оборудване на технологичната база на лабораториите с най-съвременно оборудване, чрез инвестиции от SAMSUNG, VIVACOM, SIEMENS, iCard, Mitsubishi, KBC Group, Ardes и др., създава възможности IT фирмите да участват директно при формирането на качествени специалисти, които са придобили едновременно и задълбочени теоретични знания и разнообразни практически умения.

Индикатор за устойчивия интерес на IT индустрията към съвместни дейности, свързани с подготовката на инженерните кадри е активното участие на фирмите при изготвяне на учебните планове за IT специалностите, в обучението и практическите занятия, в осигуряването на стипендии, практики и стажове за студентите. Най-мащабно е това взаимодействие при IT-специалностите „Изкуствен интелект“, „Киберсигурност“, Софтуерни и интернет технологии“, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни и комуникационни технологии“. Облагодетелствани са и студентите от множество други специалности – „Автомобилна електроника“ /ИТС/, „Биомедицинска Електроника“, „Роботика и мехатроника“ и др.

Традиционните взаимодействия със SmartSoft, Adastra, Ardes, и много други, през тази академична година бяха допълнени с директната подкрепа от KBC Group, Infineon, Renesas и др. със стипендии, организиране на хакатони и други събития, насочени към студентите.

ТУ – Варна активно участва в дейността на ИКТ Клъстер – Варна, което създава качествено нови условия за съвместното провеждане на студентски стажове и участието на бизнеса в процеса на разработка и оценяване на дипломните работи на абсолвентите, обучение на докторанти, активното участие на IT фирмите при реализация на научно-приложните и развойни дейности в национални и международни проекти.

Отчита се повишена интеграция на дейностите на ТУ – Варна и засилено присъствие на IT-бизнеса в кампуса на университета. ТУ – Варна предоставя за съвместно ползване или срещу наем все повече помещения и площи от сградния фонд, в т.ч. на новосъздадения Софтуерен хъб, в сградата на Нов учебен корпус и Учебно-производствената база за нуждите на IT фирми. Това създава благоприятна среда за съвместни дейности, както и възможности фирмите по-ефективно да привличат студенти, докторанти и преподаватели за изпълнението на конкретни задачи.

Отчитайки все по-голям интерес от страна на IT фирмите, ТУ – Варна продължава дългосрочното си сътрудничество с тях и изграждането на нови високотехнологични лаборатории. След успешното партньорство с KBC Group, започва изграждането на нова лаборатория с помощта на софтуерната и технологична компания CSoft. Целта на ръководството е студентите да попаднат в реална бизнес среда, където обучавайки се да усетят „пулса“ на компанията, където после ще продължат професионалния си път.

Активното участие на IT фирмите в екипите от преподаватели, докторанти, студенти и специалисти, реализиращи широк набор от научно-приложните и развойни дейности, изпълнявани в рамките на текущи национални и международни проекти е друг основен процес, който води не само до трансфер на know-how, но и до взаимно повишаване на квалификацията, съгласно концепцията „уча се докато правя“ („learning-by-doing”). Фирмите отчитат нуждите на студентите и създават възможности за съчетаване на работа и обучение в интерес на кариерното им развитие.

Заинтересованите да станат част от това взаимодействие могат да усетят атмосферата по време на кариерния форум "Технология на успеха", организиран от Технически университет – Варна, който ще се проведе през периода 4-6 октомври 2022 г.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie