България

TU kragla masa mashinostroene 1

Над 30 фирми - представители на машиностроителния бранш в България, се събраха на кръгла маса "Машиностроенето в България – настояще и бъдеще“, организирана от катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ на Технически университет – Варна.

Форумът беше официално открит на 9 декември от доц. д-р инж. Таня Аврамова – ръководител на катедра „ТМММ“ към ТУ-Варна, която приветства гостите и прочете поздравителен адрес от името на Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията в България. В поздравителния адрес министърът изразява увереност, че „дискусията ще спомогне за очертаване на пътищата за справяне с проблемите на един от важните сектори в българската икономика, който към настоящия момент подсигурява работа на над 120 000 души и създава около 10% от БВП, както и представлява една четвърт от българския износ, при това с висока добавена стойност“.

TU kragla masa mashinostroene 4

От името на Академичното ръководство форумът беше открит от проф. д-р инж. Валентина Маркова, зам.-ректор по „Академичен състав и координация“ на ТУ-Варна, която поздрави организаторите и участниците и пожела на всички „да очертаят насоките на съвместна дейност между бизнеса и катедрата и инициативите за следващата година, които ще помогнат на студентите да се интегрират по-бързо в работния процес и да се развият професионално“.

Онлайн приветствие беше поднесено и от Виолин Ненов, председател на Българската браншова камара „Машиностроене", който изрази мнението си, че сектора не е популярен в страната и е необходимо модерните технологии в машиностроителните предприятия да се популяризират и да се покаже прилагането на новите технологии и издигане на имиджа на машиностроителната професия. „Технически университет – Варна се движи правилно в тази посока и разширява взаимовръзката с фирмите от бранша и навлизането на студентите в него“, подчерта той.

TU kragla masa mashinostroene 2

На срещата присъстваха преподаватели от катедрата, студенти и представители на фирмите: ИНХОМ-98 ООД, АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД, Елдоминвест ООД, КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, МТГ Делфин АД, Трейд Майстер ЕООД, МИКРОМЕТ АД, МикроМакс Трейд ООД, АГРОПОЛИХИМ АД и др., както и фирмите, които се включиха онлайн: ТЕСИ ООД, Алкомет АД, Тракия Глас България ЕАД, ВКС Кентавър-ИЗ Динамика ООД, ЮМТ АД и др. Всички те обсъдиха и изразиха мнения по темите на форума относно създадения мост между академичното обучение и производствената среда, участието на бизнеса в обучителния процес и законовите и нормативни бариери пред практическото обучение в производствената среда.

Сериозен проблем се оказа недобрата подготовка на завършилите студенти поради намалени часове на обучение и липса на задължителна практика, както и - за съжаление, липсата на желание от страна на младите хора. Според повечето представители на бизнеса „нивото още от прогимназиална степен на обучение е занижено и е нужна държавна политика за привличане на младежи към машиностроенето и дългосрочни партньорства между училищата, университетите и бизнеса“.

TU kragla masa mashinostroene 3

Форумът приключи с връчване на почетни плакети на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ на ТУ-Варна на инж. Ваньо Палазов - Управител на Инхом-98 ООД, на инж. Нишан Бъздигян - Управител на фирма Раис ЕООД, приет от г-н Иванов – Мениджър Продажби в РАИС ЕООД и на инж. Младен Белев – Технически директор в АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД за изключителни заслуги в подпомагането на катедрата в стремежа й за обучение на добре квалифицирани кадри.

Share

Времето

giweather joomla module

TU banner300 300px

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie