България

iu-varna

Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството ще бъде сключен между Икономически университет – Варна, Университета за национално и световно стопанство – София и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.

Документът ще бъде подписан на 4.09.2020 г. в 11.00 ч. в ЗАЛА 1 на ИУ – Варна от ректорите на трите висши училища проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Марияна Божинова.

Ръководени от постигнатите до този момент положителни резултати от дългогодишното сътрудничество в областта на висшето образование и науката, както и от взаимния интерес да отговорят на най-актуалните изисквания, произтичащи от промените в Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Стратегията за развитие на висшето образование в България, с подписването на меморандума трите институции заявяват готовността си за обединени усилия в следните посоки:

  • Съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на ИУ – Варна, УНСС и СА на национално и международно ниво;
  • Развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране на потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват техния икономически и социален просперитет;
  • Създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаване на техния проектен капацитет и практическа експертиза.

В областта на обучението университетите ще си сътрудничат за: съвместно обучение за изграждане на знания, умения и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда; повишаване ефективността на практическото обучение; създаване на съвместни учебни програми, включително и чуждоезикови; съвместно участие в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси.

В областта на науката, изследванията и иновациите трите висши училища ще работят за: съвместен принос към утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво; съвместно участие в проекти по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални научни програми; съвместна публикационна активност; организация на съвместни национални и международни научни форуми.

Share

Времето

giweather joomla module

300 300px

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie