България

027A9568

По инициатива на Студентския съвет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе първата работна среща на студенти и преподаватели от различни университети, които в следващите месеци ще изследват и ще анализират въпроси, свързани с подобряването на законодателната рамка за студентското финансиране.

В срещата участваха проф. Даниела Бобева – водещ икономист, финансист и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д.ик.н. Димитър Канев - зам.-ректор на университета, доц. д-р Елеонора Танкова – декан на Факултет „Международна икономика и администрация“, преподаватели, представители на Студентските съвети на ПУ „Паисий Хилендарски“, на УНСС и ВУЗФ.

Подобряването на условията за студентско кредитиране е сред приоритетните теми на Студентския съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“. По време на срещата беше изтъкнато, че според действащия закон кредит могат да ползват само студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма на обучение, на възраст до 35 години и нямат друго висше образование.

„Целта ни е да помислим как да подобрим законодателството, свързано със студентското кредитиране, така че да дадем шанс на повече млади хора да учат висше образование. България е сред страните с най-нисък относителен дял на студенти в младежката възраст на населението, страната ни е една от петте държави с най-висока младежка безработица, а студенти масово напускат университетите по финансови причини“, коментира проф. Бобева.

В работната група участват обучаеми от Варна, Пловдив и София - представители на два частни и два държавни университета, което дава добър профил на работата. Студентите ще направят изследвания и ще анализират опита на други държави в областта на студентското финансиране, ще проучат мнението на колегите си, а също на банките и на бизнеса, ще обобщят и филтрират получените предложения. В следващ етап в проекта ще бъдат привлечени и по-широк кръг студенти и Студентските съвети.

„Идеята е младите хора да разберат технологията как един проблем може да се разреши с добра изследователска и експертна работа. Успехът ще е дори в това – да извървят целия път и да бъдат подготвени за бъдещето. Защото те не само ще чертаят, но и ще правят нашето бъдеще“, каза още проф. Бобева.

027A9573

027A9558

027A9553

027A9566

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie