България

university-economics

100 години изучаване на финансова наука отбелязва Икономически университет – Варна със специално събитие на 14 октомври 2022 г. от 10:00 ч. в зала 1 на академичната сграда. То включва и дискусия на тема „Кризисни рефлексии върху финансовия сектор“ с участието на водещи учени и топ мениджъри на банкови и финансови институции от страната и чужбина.

Подробната програма за честването можете да видите ТУК.

Изучаването на финансова наука датира още от създаването на Висшето търговско училище през май 1920 г. В изказването си пред Варненската търговско-индустриална камара бъдещият ректор Цани Калянджиев отбелязва, че висшето училище ще се нуждае от 12 души преподавателски състав, от които един финансист.

100 y EU Varna first rector

Така попълнен, академичният състав трябва да „носи” преподавателската и изследователска работа по дисциплините, предвидени в учебната програма, една от които е „Финансова наука” – задължителна за всички студенти, а полагането на изпит по нея е условие за получаване на диплома. Тя се утвърждава сред водещите задължителни дисциплини със свой самостоятелен предмет (финансовото стопанство на държавата), преподавана без прекъсване пред всички випуски на училището, независимо от преустройството и промените на учебните планове.

Съгласно учебната програма “Финансова наука“ трябва да се чете за първи път през учебната 1922-1923 година пред студентите от втори курс.

100 y EU Varna old building 2 Custom

В средата на 20-те години на 20 век във Висшето търговско училище най-талантливите випускници се привличат към академична кариера.

Сред абсолвентите, завършили през 1925-а, е Станчо Чолаков, който успява да впечатли своите преподаватели с бляскавото си дипломиране и с решението да продължи икономическото си образование в Германия. След завръщането му през 1927 г. той е избран за редовен асистент, а през 1934-а печели конкурс и става титуляр на дисциплината „Финансова наука”.

UE 100 y finansova nauka Stancho Cholakov

Подробно с историята и перипетиите, свързани с изучаването на финансовата наука в най-старото висше училище по икономика в България, можете да се запознаете от сайта на Икономически университет – Варна.

Днес преподаването на финансова наука в университета заема своето достойно място в образователния портфейл на ИУ – Варна. Обучението се осъществява в две бакалавърски („Финанси“ и „Социална сигурност и застраховане“) и две магистърски („Банков мениджмънт“ и „Финанси и иновации“) специалности. Всички студенти в университета изучават дисциплината „Въведение във финансите“.

Освен в обучението на студенти и докторанти, преподавателският състав на катедрата работи усилено в научноизследователската сфера и активно допринася за издигане равнището на българската финансова наука в страната и чужбина. От преподаватели на катедрата са издадени първи и единствени по рода си у нас студии и монографии, посветени на банковите бизнес модели, дигитализацията в банкирането, управлението на риска в банките, структурата и мениджмънта на инвестиционните фондове, корпоративната дивидентна политика, частните пенсионни схеми, монетарната бедност, данъците с кауза, данъчната автономност на местните власти и много други.

100 y EU Varna studenti 2 Custom

Много плодотворна е дейността на основания през 2012 г. по инициатива на студентите от катедрените специалности клуб „Финанси“. Той организира редица събития – национални конкурси и състезания, кариерни форуми, отворени лекции и обучения с експерти от бизнеса и академичните среди.

Вече 100 години преподаването на финансовата наука в ИУ – Варна съчетава традициите с новаторството и успешно устоява на предизвикателствата на времето.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie