България

debusi600

На 19 август от 20 часа в Каменна зала на ДКИ КЦ “Двореца” – Балчик ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на Клод Дебюси с концерт за флейта и арфа. Изявените музиканти Ивона Недева (флейта) и Анжела Маджарова (арфа) ще изпълнят “Следобедът на един Фавън”, “Прекрасна вечер”, “Звездна нощ” и други популярни творби на великия френски композитор.

Клод Дебюси е считан за основоположник на импресионизма в музиката и един от най-значимите композитори от края на XIX и началото на XX век.

Своеобразен enfant terrible на френската музикална школа, композиторът противопоставя стремежа си към пълна творческата и личностна свобода на немския симфонизъм от средата на XIX век, дал на света титани като Брукнер и Малер. Въпреки че се възхищава от Вагнер, Дебюси отрича романтизма и отдава предпочитанието си на импресионизма под силното влияние на лите-ратурата. Композиторът проявява новаторство в областта на хармонията, ритмиката, инструментацията, и особено в мелодическото начало. Дебюси демонстрира изключителна смелост по отношение на музикалната форма, а музикалният му език е извънредно самобитен, ярък и образен.

debusi300i

Ивона Недева завършва СМУ „Доб-ри Христов“, Варна, а по-късно по-лучава магистърска степен в НМА „Панчо Владигеров“, София. През 2007 г. е удостоена с наградата „Музикант на годината“ в раздел „ансамбли“ в престижната класация на предаването „Allegro vivace” на БНР. В последните години изпълни-телката се отдава изцяло на камер-ното музициране и концертира активно в България и Франция.

Анжела Маджарова е възпитаник на Музикалното училище и Нацио-налната музикална академия в Со-фия, където завършва с магистър-ска степен. Била е солист и ор-кестрант на редица български и чуждестранни оркестри. Има мно-жество международни изяви и гастроли в множество страни по петте континента. От 2013 г. е осно-вател и артистичен директор на „Международна лятна академия по арфа“ в България.

Входът за концерта е свободен.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie