България

IU 06.2020 1

Имат ли качество продуктите на българския пазар? Как да се гарантира качеството на предлаганите стоки и защитени ли са интересите на потребителите? Каква е ролята на сертификацията на системи и продукти? Тези въпроси в условията на пандемия придобиват изключителна важност и изискват отговорност както от производителите, така и от контролните и нотифицирани органи, сертификационните фирми, търговските организации.

На международна научно-практическа конференция учени и специалисти от страната и чужбина обсъдиха чрез онлайн връзка актуалната тема за качеството на продуктите и ролята на сертификацията за тяхното удостоверяване и гарантиране. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към Научноизследователския институт в Икономически университет – Варна и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това е пета поредна научна проява на ЦКСПЗ с ръководител доц. д-р Теменуга Стойкова по актуалните въпроси на качеството на стоките.

Конференцията тази година бе част от множеството събития, посветени на 100-годишнината от създаването на Икономически университет – Варна. В научния форум се включиха повече от 70 чуждестранни учени, над 30 преподаватели от български висши училища, специалисти от практиката, представители на държавни и частни контролни органи, на организации за защита на потребителите.

Бяха дискутирани въпросите за качеството на продуктите, предлагани чрез интернет и необходимостта от по-строг контрол; предимствата на стандартизацията и продуктовата сертификация за доказване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях и гарантиране качеството и безопасността им. Учени представиха съвременни методики и препоръки за решаване на проблемите с фалшификацията на стоките, за определяне на тяхната оригиналност, безопасност и качество; за безопасността на опаковките (в частност за спиртни напитки, чай, хлебни изделия, продукти с ГМО, моторни масла, козметични, керамични, строителни продукти и др.).

Всички материали от конференцията са отпечатани в сборник, наличен в библиотеката и онлайн в сайта на ИУ – Варна за всички заинтересовани от въпросите за качеството, безопасността на продуктите и тяхната сертификация.

Проведената международна научно-практическа конференция представи научните достижения на наши и чуждестранни учени, добри практики на специалистите по качество и сертификация на продуктите, обедини усилията на различни органи, структури, научен потенциал за предотвратяване предлагането на опасни, фалшифицирани или некачествени стоки на пазара. Този научен форум утвърди положителния опит на ИУ – Варна и катедра „Стокознание“ в подготовката на кадри в областта на качеството и сертификацията на стоките, както и засилване на връзката бизнес – образование.

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie