България

iuvar1

Икономически университет – Варна за четвърта поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

През 2020 г. висшето училище се нарежда сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: стратегически партньорства и студентска мобилност, академичен състав с докторска степен, процент дипломирани бакалаври и магистри, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение. Тази година 13 български висши училища участват в класацията.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ – Варна.

Впечатляващ факт е, че част от катедрите се класират в групата на най-добрите университети по отношение на интернационална ориентация на предлаганите магистърски програми и възможности за обучение в чужбина. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

iuvar2

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, Икономически университет – Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е ориентирана към потребителите световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование. Тазгодишното издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1759 университета от 92 държави. Проучени са мненията на над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света. Рейтингът позволява да се създават интерактивни многоизмерни сравнения в пет измерения на производителността, в т.ч. научни изследвания, преподаване и обучение, трансфер на знания, интернационализация и регионална ангажираност.

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie