България

iumagistri

Днес стартира първият етап от приема на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" в Икономически университет – Варна за академичната 2020-2021 г.

Висшето училище предлага обучение след завършена бакалавърска или магистърска степен в 26 специалности от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки".

Благодарение на изключително добре развитите платформи за обучение в електронна среда ИУ – Варна предлага разнообразни форми на обучение в магистърските програми – редовно, съчетано с онлайн ресурси; редовно модулно, организирано в по-късните часове на деня и през почивните дни; задочно; дистанционно и осигурява най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Студентите в ОКС "магистър" в ИУ – Варна могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност Еразъм+. Висшето училище към момента има над 230 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на магистрите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Share

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Варненски Свободен Университет
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Община Варна
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie