България

 Vitosha 3

Работна среща в БАН постави началото на актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. Съобщението беше публикувано в официалния сайт на проекта www.park-vitosha.org.

Срещата започна с пресконференция, след което управителят на „Пролес Инженеринг“ ООД инж. Антоний Стефанов представи целите на работната среща и екипа, разработващ Плана за управление. По него ще работят 45 известни научни работници и висококвалифицирани експерти. В процеса на работата ще бъдат включени всички заинтересовани страни, за да се осигури баланс между ползването на ресурсите на парка и опазването на биологичното разнообразие. Целта е да бъде създаден нов план, който да бъде резултат от екипната работа на организации с различни интереси, но обединени от обща визия за развитие и съхраняване на уникалните качества на Витоша.

Vitosha 2

На специално разработен от изпълнителя нов сайт pu-vitosha.com ще бъде публикувана покана за набиране на мнения, като се предвиждат и персонални срещи за обсъждане на дадените предложения и препоръки. Така всеки, който има идеи, свързани с дейността на парка или за подобрения в съществуващите политики, ще може да ги сподели онлайн с изпълнителите на проекта. В процеса на работа всичко ново, свързано с плана, ще бъде публикувано на страницата на новия сайт.

Един от проблемите на парка, които трябва да бъде разрешен във възможно най-кратки срокове, е този със старите лифтове. Главният архитект на София Петър Диков ги определи като антики, които спокойно могат да бъдат изложени в музеи на фирмите производителки. Въпреки че Законът за защитените територии допуска изграждането на спортна инфраструктура в природните паркове, планът за управление на Витоша в момента забранява изграждането на нови съоръжения, лифтове и влекове и разрешава единствено подмяната им. Но подмяна означава, че на мястото на същите стълбове и бетонови стъпки трябва да се сложат други съоръжения, което е невъзможно, тъй като новите са с различно натоварване.

За момента изходът от ситуацията остава неизвестен и тепърва предстои да разберем дали лифтовете на Витоша ще ни превозват още дълго до пистите, или ще се превърнат в музейни експонати от близкото минало.

Share

 

tu banner

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie