България

Започна записването на новоприетите студенти в образователно-квалификационните степени (ОКС), „бакалавър“, „професионален бакалавър“ и „магистър“ в Икономически университет – Варна за учебната 2022/2023 година.

Кандидат-студентите, класирани по първата желана от тях специалност в ОКС „бакалавър“ на основния прием, следва да се запишат за първокурсници до 14 юли 2022 година. В противен случай освобождават мястото, на което са класирани. Записването на новоприетите студенти в ОКС „бакалавър“ се осъществява в академичната сграда на ИУ – Варна.

Кандидат-студентите, приети на първо класиране, по второ, трето и т.н. желание или се записват в специалността, в която са приети, или писмено заявяват желанието си да участват във второто класиране като депозират оригинала на дипломата си за средно образование. В противен случай те губят местата си.

Кандидати, неприети на първо класиране, участват във второто класиране, без да е необходимо да заявяват желанието си. Второто класиране ще бъде обявено на 15 юли, а записването ще се осъществи на 18 и 19 юли 2022 година. Второто класиране е окончателно.

На ранен прием са записани над 630 студенти в ОКС „бакалавър“. Това е приблизително 70% от утвърдения планов прием по държавна поръчка.

Записването на новоприетите студенти в ОКС „магистър“, кандидатствали през първия етап на приема м. юни – юли, се осъществява присъствено до 20 юли 2022 година в академичната сграда на ИУ – Варна. Вторият етап за прием на документи в ОКС „магистър“ е от 9.09. до 15.09.2022 г.

Благодарение на изключително добре развитите платформи за учебен процес в електронна среда в магистърските програми на ИУ – Варна съществуват разнообразни форми – редовно, съчетано с онлайн ресурси; задочно; дистанционно, като се осигуряват най-подходящите условия за пълноценно учене и за студенти, които са заети на пълен работен ден.

Приемът на документи за кандидатстване в Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна продължава до 22 юли 2022 година. Той се извършва на място в колежа – бул. „Сливница“ 158 А, или по електронен път. Приетите в ОКС „професионален бакалавър“ студенти, подали документи за кандидатстване през първия етап до 30.06., се записват присъствено в сградата на Колежа по туризъм до 15 юли, а кандидатствалите през втория етап (1 – 22 юли) ще се записват от 25 до 29 юли 2022 година.

ИУ – Варна предлага обучение в 27 бакалавърски специалности, а след завършена бакалавърска или магистърска степен – в 23 специалности, от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки", както и 2 специалности в ОКС „професионален бакалавър“.

Студентите в ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ могат да се възползват от правото си да се включат в програмата за мобилност „Еразъм +“. Висшето училище към момента има над 220 партньори в чужбина – университети и бизнес организации. Програмата дава възможност на студентите не само да учат в чужбина, но и да проведат практика в реална среда, да установят контакти с европейски работодатели.

Подробна информация ще намерите в официалния сайт на ИУ – Варна, рубрика „ПРИЕМ“

Share

Времето

giweather joomla module

TU banner300 300px

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie