България

Световният ден на водата - 22 март събра в Технически университет – Варна студенти от специалностите „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” с дългогодишните партньори от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна.

От страна на дирекцията присъстваха инж. Явор Димитров, директор на дирекцията, инж. Георги Янев, началник отдел „Планове за управление“, Стела Барова, началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ и инж. Нели Тодорова, специалист връзки с обществеността.

Дискусията беше открита от модератора на срещата доц. д-р инж. Анна Симеонова, преподавател в катедра "Екология и опазване на околната среда", която приветства гостите и даде думата на инж. Явор Димитров за приветствие към студентите.

Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна поздрави младите хора за избора им да се насочат към изучаването на най-търсените съвременни професии, свързани с екологичните проблеми на нашето общество и опазването на околната среда за идните поколения, след което връчи поздравителен адрес на ръководителя на катедрата – доц. д-р Даниела Тонева.

Аудиторията бе запозната с презентации за значението и проблемите на водата, за плановете за управление на риска от наводнения и плановете за управление на речните басейни.

Студентите проявиха голям интерес и загриженост за общото състояние на околната среда и по-конкретно на водните басейни и се включиха активно в продължилата около два часа дискусия. Обсъдиха се и възможности за по - голямо участие на студенти от двете специалности към катедрата в работата на Басейновата дирекция на терен, с цел повишаване на тяхната практическа подготовка.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie