България

Доц. д-р Милена Ангелова

В Икономически университет – Варна ще бъде изнесена публична лекция на тема "Пресечни точки: Устойчиво развитие и маркетинг. Цели за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия".

Какво е съвременна бизнес отговорност и как могат да бъде постигнати целите за устойчиво развитие?

Как влияе устойчивата трансформация върху малките и средните предприятия (МСП), достъпа им до финансиране и има ли възможност за намаляване на административната тежест?

Каква е ролята на маркетинга при изграждането на стратегия за климатична устойчивост на една компания?

Кои са основните елементи на доброволния стандарт за нефинансово отчитане и какво съдържание трябва да предоставят МСП по него?

Ще се представи връзката с правото в две посоки:

  • как обществените очаквания водят до обличане на доброволните инициативи в правни норми;
  • какви са дефицитите при изготвянето на Равнище 2 законодателни актове в ЕС.

Отговорите на всички тези въпроси ще даде доц. д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заместник-председател на SGI Europe – европейска организация на предприятията, предоставящи обществени услуги и услуги от общ интерес и член на Европейския икономически и социален комитет.

Лекцията ѝ на тема „Пресечни точки: Устойчиво развитие и маркетинг. Цели за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. Зелен преход и малки и средни предприятия“ ще се проведе на 29 март 2024 г. от 8:30 часа в Икономически университет – Варна, зала 128.

Share

Времето

giweather joomla module

Брат-BG представя

Наши партньори:

logo-mall
Икономически университет - Варна
Община Варна
Технически Университет Варна
albena-logo
balchik-logo
b4k-varna-logo
weltauto-logo
avtotreid-varna-logo
alestra-logo
giftsbg-logo
Национална компания индустриални зони
Община Девня
Salik.biz
Травъл блогъри в България
Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи
Клиника Нова
Яхти Биляна Варна
Алина Тур
Trips With Rosie